Privacy Policy

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập và lưu giữ những thông tin nào về bạn?
Để vận hành trang web này, chúng tôi cần thu thập và duy trì tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn cùng với mật khẩu bạn chọn. Vì mục đích quản trị, chúng tôi cũng sử dụng cookie HTTP, như được giải thích bên dưới.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi duy trì như thế nào?
Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu của bạn được sử dụng để nhận dạng duy nhất và kiểm soát quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn về trang web này và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc tuyến trên và tuyến dưới. Đôi khi chúng tôi gửi cho bạn quảng cáo solo nếu bạn không từ chối. Các thông tin khác mà chúng tôi theo dõi, chẳng hạn như cookie HTTP, được sử dụng để ngăn chặn việc lạm dụng chương trình.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai?
Tất cả thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích quản trị trang web này. Như đã lưu ý ở trên, địa chỉ e-mail của bạn sẽ được sử dụng để liên lạc tuyến trên và tuyến dưới.
Chúng tôi không cho thuê hoặc bán tên hoặc địa chỉ email của thành viên cho bên thứ ba.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng cách nào?
Thông tin cá nhân của thành viên được lưu trữ trên các máy chủ được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo thông tin này không bị xâm phạm. Thông tin của cá nhân thành viên được bảo vệ bằng mật khẩu do họ chọn nên điều quan trọng là các thành viên phải chọn mật khẩu không dễ đoán được.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ứng dụng này không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư của các trang web mà chúng tôi có thể liên kết.

Hỗ trợ nhanh

 https://t.me/earningworld_group
 https://t.me/earningworld_chanel

Thành viên mới

Tin mới