membership packages
Airdrop

Điểm nhị phân: 0

Điểm cân nhánh: 0

Số chạm tối đa: 0

Thưởng cân chạm: 0 E

Người bảo trợ VIP được thưởng trực tiếp: 10 E

Người bảo trợ miễn phí được thưởng trực tiếp: 10 E

Experience

Điểm nhị phân: 0

Điểm cân nhánh: 0

Số chạm tối đa: 0

Thưởng cân chạm: 0 E

Người bảo trợ VIP được thưởng trực tiếp: 200 E

Người bảo trợ miễn phí được thưởng trực tiếp: 100 E

Bronze

Điểm nhị phân: 0

Điểm cân nhánh: 0

Số chạm tối đa: 0

Thưởng cân chạm: 0 E

Người bảo trợ VIP được thưởng trực tiếp: 1,000 E

Người bảo trợ miễn phí được thưởng trực tiếp: 500 E

Silver

Điểm nhị phân: 0

Điểm cân nhánh: 0

Số chạm tối đa: 0

Thưởng cân chạm: 0 E

Người bảo trợ VIP được thưởng trực tiếp: 2,000 E

Người bảo trợ miễn phí được thưởng trực tiếp: 1,000 E

Gold

Điểm nhị phân: 0

Điểm cân nhánh: 0

Số chạm tối đa: 0

Thưởng cân chạm: 0 E

Người bảo trợ VIP được thưởng trực tiếp: 4,000 E

Người bảo trợ miễn phí được thưởng trực tiếp: 2,000 E

Platinum

Điểm nhị phân: 0

Điểm cân nhánh: 0

Số chạm tối đa: 0

Thưởng cân chạm: 0 E

Người bảo trợ VIP được thưởng trực tiếp: 10,000 E

Người bảo trợ miễn phí được thưởng trực tiếp: 5,000 E

Khi nâng cấp tài khoản bằng một gói thành viên bất kỳ ở trên đồng thời bảo trợ 1 thành viên VIP đầu tiên, bạn được kích hoạt hệ thống Passup. Thưởng Passup xây dựng theo quy tắc của sơ đồ mặt trời. Tất cả những người sử dụng link của bạn để đăng ký sẽ là F1 của bạn. Những người đăng ký tự do, không thông qua link của ai sẽ tự động trở thành F1 của thành viên VIP cuối cùng. Cơ chế hoạt động của hệ thống Passup như sau:

Để dễ hình dùng, chúng tôi tạm chia những người trong hệ thống của bạn ra thành 2 nhóm là F PassupF bonus.

F passup: Là những thành viên mà bạn không được nhận thưởng.
F bonus: Là những thành viên mà bạn sẽ được nhận thưởng 20E/giới thiệu.

Trong hình minh họa:
F Passup
của A gồm những người sau (màu đỏ):
   1. F1 đầu tiên của A
   2. Toàn bộ hệ thống bên dưới F Passup của A

F Bonus của A gồm những người sau (Màu xanh):
   1. Tất cả F1 của A trừ F1 đầu tiên.
   2. Tất cả F1 đầu tiên của các F Bonus tính sâu vô tận.

Thưởng Passup tính theo dây, sâu tận. Mỗi F1 sẽ tạo ra cho bạn 1 dây không giới hạn chiều sâu. Các nhánh mới phát sinh từ bất kỳ vị trí nào trên mỗi dây sẽ một dây mới của người phát sinh ra nhánh đó.

 

Hỗ trợ nhanh

 https://t.me/earningworld_group
 https://t.me/earningworld_chanel

Thành viên mới

Tin mới